Pozdrav, dobrodošli na Gamers!

Ovo je najveca balkanska zajednica za ljubitelje igara.

POSTANI GAMER! ili ugasi ovu reklamu :)

Forum Bullet Hardware Bullet Kućišta/Napajanja[ALL ABOUT]

Offline Elysium
Avatar
admin
Postova: 4290

429 pregleda, 16 odgovora i 12 glasova
Napisano : 20.04.14 u 19:18

KUĆIŠTA [ALL ABOUT]
PC kućišta su dostupna u različitom veličinama, oblicima i cijenama. Form faktor je najvažnija
karakteristika jer ona određuje koja matična odgovara takvom kućištu i koja napojna jedinica odgovara za
to kućište.

Osnovni Form Faktori


AT FORM FAKTOR

1984 IBM PC - AT uvodi AT form faktor. Takva AT kućišta prihvataju full size AT matične ploče, kao i Baby AT matične ploče. Sve varijante AT kućišta imaju kružne otvore na zadnjem dijelu za različite tipove
konektorskih ulaza kao što su otvori za serijski, paralelni, i druge portove na AT matičnoj ploči. AT kućišta se proizvode u dvije varijante, koje se razlikuju po tipu napojnih jedinica koje se isporučuju sa kućištem.

Desktop AT kućišta koriste originalne AT napojne jedinice sa prekidačem koji je ugrađen na samoj napojnoj jedinici. Ova kućišta i napojne jedinice se danas teže nalaze i većinom su zamijenjeni sa
novijim form faktorima. Tower AT kućišta koriste modifikovanu AT napojnu jedinicu koja ima 4 glavna napojna kabla koji su kontrolisani pomoću prekidača.

Klasično AT Tower kućište
Baby AT FORM FAKTOR

AT matične ploče zahtijevaju veća kućišta. Zahtjev za manjim sistemima su rezultovali pojavom
AT (BAT) matičnih ploča i kućišta. BAT je jednostavno, što se tiče dimenzija , reducirana AT matična
ploča i koristi iste otvore za konektore i montiranje. Kao i AT kućišta, BAT se pojavjuju u dvije izvedbe i to
Desktop BAT i Tower BAT form faktor. Desktop BAT kućišta prihvataju samo Desktop BAT napojne
jedinice, koje su manje verzije AT napojne jedinice sa prekidačem na sebi. Tower BAT kućišta prihvataju
samo Tower BAT napojne jedince, koje su nešto manje od Tower AT naponskih jedinica.
Zbunjujuće, posljednja BAT kućišta i sistemi su dizajnirana da koriste Tower BAT napojne jedinice. Da
stvar bude još zbunjujuća neka BAT kućišta mogu prihvatiti full AT matične ploče i napojne jedinice.
Desktop BAT su se prestala proizvoditi s početkom 2000 godine, dok se Tower BAT kućišta i danas mogu
susresti na tržištu, iako je u odnosu na druge modele izbor puno slabiji.

AT/BAT form faktor kućište
BABY AT matična ploča

LPX  FORM FAKTOR


Zahtijevi kompanija za sistemima niskog nivoa, i želja za reduciranjem troškova proizvodnje
dovelo je do nastanka LPX -a, varijante BAT kućišta. LPX kućišta prihvataju samo LPX napojne
jedinice i LPX matične ploče, koje koriste uspravnu karticu za expanzijske slotove. Razlika je u
tome što se kod LPX izvedbe kartice umeću horizontalno a ne vertikatlno kako je to kod drugih
izvedbi. Iako je po svom pojavljivanju ova izvedba bila veoma popularna, nije uspjela da zaživi
kao standard iz nekoliko razloga: mnogi proizvođači su primjenili osnovne verzije LPX, nisu
ostvarene uštede troškova iz razloga što je ova izvedba zahtijevala dodatne ventilatore, adapter
kartice kao i matične ploče, što je rezultiralo povećanom cijenom koštanja. LPX su i danas
dostupni iako su većinom u pitanju pokazne verzije.

LPX Matična ploča
Moderni FORM faktori


NLX, je predstavljen 1997 godine, predstavlja ATX verziju LPX -a. NLX prihvata samo NLX matične
ploče, koje koriste isti način nadogradnje, gdje je kartica sa slotovima za proširenje pozicionirana
vertikalno, a posjeduje ATX pozicije za konektorske otvore. I ova verzija kućišta se danas rijeđe susreće.

Intel NLX JN440BX NLB matična ploča
MicroATX FORM FAKTOR


Manje je uvijek jeftinije, Intel je objavio za microATX matičnu interfejs specifikaciju 1998 kao
rezultat za jeftinijim sistemima, kod kojih buduće proširenje nije bila glavna ideja vodilja, jer su ovakve
ploče posjedovale samo 4 slota za proširenje (kod standardnog ATX je 7 slotova). Neka mikro ATX
kućišta prihvataju samo SFX napojne koje su manje snage, i funkcionalnosti od standardnih ATX
naponskih jedinca, a opcije za nadograđivanje sistema su uveliko limitirana.

Moderna MicroATX matična ploča
Flex ATX FORM FAKTOR


Baš kao što je microATX manja verzija ATX -a, FlexATX je manja verzija od microATX - pico ATX.
FlexATX je dopuna microATX specifikacije, koja je namijenjena jos manjim sistemima kao što su web
mašine,set- top boksovi, multimedia računari itd..

Flex form faktor matična ploča sa ugrađenim napajanjem
Mini – ITX FORM FAKTOR


U decembru 2001 godine VIA Technologies je predstavila Mini-ITX referentni dizajn, koji koristi
form faktor kvadratnu matičnu ploču dimenzija 170mm. Mini-ITX je nasljednik ITX, za koji je postojala
specifikacija ali se nikada nije pristupilo njegovoj proizvodnji. Mini - ITX je manja verzija FlexATX i unazad
je kompatibilna sa FlexATX i microATX. Micro ITX se fokusirao na uglavnom da redukciju veličine i
potrošnje energije PC -a. Mini ATX sistemi koriste veoma male napojne jedinice (manje od 100 W) , te
odgovarajuće procesore koji ne zahtijevaju snažne ventilatore kao što su VIA C3. Iako je Mini ITX
teoretski otvoren standard, osim VIA ovaj form faktor podržava veoma mali broj proizvođača.WTX FORM FAKTOR


Nasuprot trendovima koji se kreću prema što manjim dimenzijama ATX -a, specifikacija WTX
sistem radne stanice definisana kao WTX Intelov nastavak ATX standard prema midrange radnim
stanicama, sa eksplicitnom podrškom za dva procesora, velikim memorijskim konfiguracijama, profesionalnim
grafičkim karticama, dual fan naponskim jedinicama, i drugim osobinama. WTX form faktor se koristi kod servera, mainframe računara i sličnih ogromnih sistema gdje je potrebna velika računarska snaga.

Izgled jedne serverske ploče
Karakteristike koje je potrebno gledati kod nabavke kućišta


Kućišta su dostupna u različitim izvedbama i orijentacijama, uključujući pri tome nisko profilna
desktop kućišta, standardna desktop kućišta, micro-tower, mini-tower, mid-tower, full-tower. Koja je od
ovih izvedbi preporučljivo koristiti zavisi prvenstveno od toga gdje planiramo koristit PC, te kakva je
namjena tih sistema.

Drive bay ležišta

Broj mogućih proširenja može se smatrati nevažnim ukoliko se ne planira brza nadogradnja ovakvih
sistema. Većina današnjih kućišta omogućavaju makar jedno 3,5 ¨ ležište za floppy drajv, jedan 5.25 inch
ležište za CD-ROM, DVD-ROM, ili CD-RW i jedan 3.5 inch – no ležište za hard disk.

Prostranost kućišta

Jedna od veoma važne stavke a koji mnogi zanemaruju jeste prostranost unutar samog kućišta.
Nekada je zbog malo prostora nekada nemoguće izvršiti nadogradnju sistema. Mogućnost nadogradnje
dodatnog hladnjaka, kao i planiranje buduće nadogradnje sistema.

NAPAJANJA [ALL ABOUT]


Mnogi kada kupuju napojnu jedinicu prave veliku grešku zato što se pribjegava najjeftinijoj, potrebno je znati koje su dvije osnovne namjerne napojne jedinice. To je prije svega osiguranje napona
za sve komponente unutar sistema i hlađenje samog računara. Kao sto imamo form faktor kućišta tako
isto imamo odgovarajuće faktore napojne jedinice. Koji form faktori kućišta podržavaju odgovarajuće faktore naponskih jedinica vidimo u tabeli.Nominalna snaga


U pitanju je snaga koju nam napojna može da pruži a izražava se u watima. Nominalna snaga je korisna za grubo upoređivanje naponskih jedinica. Ono što je zaista bitno jeste individualna snaga koju je
moguće dobiti pri različitim jačinama struje. Također jako bitna stavka jeste upravo nominalna snaga se
mijenja u zavisnosti od temperature u kojoj ta napojna radi. Što je veća temperatura, snaga napojne
može Značajno da opadne. Tako da i proizvođači često na samoj napojnoj specificiraju na kojoj
temperaturi ja ta snaga. Koji form faktori
kućišta podržavaju odgovarajuće faktore naponskih jedinica vidimo u tabeli.

Nominalna struja


Skoro sve napojne jedinice mogu koristiti 110/115V ili 220/230V, određeni broj njih je u
stanju da detektuje ulaznu struju i da se automatski prilagodi toj struji. U drugom slučaju je to
prilagođavanje potrebno ručno uraditi, a postoje i one izvedbe koje ne podržavaju jednu odnosno drugu
struju. Ukoliko je potrebno ručno podešavanje, jako je važno da se pazi jer ukoliko napojna bude
setovana na 110V a priključimo je na 220V doći će do proboja napojne (moguće je pregaranje velikog
broja komponenti počev od matične pa dalje
), a u drugoj situaciji neće biti nikakve štete ali sistem neće
boot -ati (boot - podizanje sistema).Operativni voltažni opseg


Operativni voltažni opseg, predstavlja najvišu i najmanju voltažu koju napojna može da
podnese da pravilno isporuči napajanje u kućište. Najčešće je u pitanju 20 % iznad i ispod srednje
vrijednost. Primjer> ukoliko je nominalni napon 220/230, najviša vrijednost bi bila 250 a najmanja
vrijednost 200.

Ulazni frekventni opseg


U pitanju je frekventni opseg naizmjenične struje koja se trensformiše unutar napojne jedinice.
Večina napojnih jedinica ispravno rade u opsegu od 47 do 63 Hz, što je adekvatna vrijednost za
nominalnu struju od 50 Hz. U praksi to znači da će napojna jedinca ispravno raditi ukoliko se
frekvencija ulazne struje kreće u ovom opsegu.

Hold up time


U situaciji u kojoj naglo dođe do nestanka dolaznog napona, napojna jedinca je u stanju da još
jako malo, kratko vrijeme isporučuje istosmjernu struju u unutrašnjost. Naravno u pitanju su
milisekunde, ali ovo vrijeme zna biti jako značajno u situacijama kada imamo UPS priključen. U starijim
izvedbama napojnih jedinica dešavalo se da iako imamo UPS priključen na sistem zbog nepostojanja
dovoljno hold up vremena dođe ipak do gašenja sistema, jer UPS ne stigne da preuzme funkciju
napajanja. Danas su ove situacije rjedje zbog boljih izvedbi UPS - ova i napojnih jedinca.

Power good signal


Prilikom paljenja sistema, naizmjenična struja dolazi u napojnu (AC), ta struja biva
transformisana u istosmijernu (DC), i tek kada se dobiju striktne vrijednosti istosmjerne struje, ona biva
propuštena u unutrašnjost kućišta. U protivnom bi moglo doći do problematičnog rada ili čak do ne boot -anja sistema.
Upravo zato postoji Power Good (AT) signal ili PWR_OK (ATX) signal, koji je u stvari signal
matičnoj ploči da je napojna u stanju da isporuči kvalitetno napajanje definisanim vrijednostima. Što je
napojna kvalitetnija ovo vrijeme je kraće.

Buka


Prilikom nabavke napojne jedinice veoma često se zaboravi faktor buke. Jeftinije napojne jedinice
znaju prilikom njihovog rada proizvoditi veliku količinu buke što vremenom rad za takvim sistemom čini
napornim.

Struje u kućištu


Unutar napojne se dešava transformacija ulazne naizmjenične struje u nekoliko
vrijednost istosmjernih struja kao što su: +12, -12, +5, -5, +3.3V. Naravno ni ovo vrijednosti nije
moguće striktno poštovati, zato je po specifikacijama izrade određenog tipa napojne (form
factor specification), dozvoljeno određeno odstupanje od +/- 4 % pa do +/- 10%.

Vidimo da imamo nekih 5 vrijednosti napona, sad ćemo pokušati shvatiti zašto su nam potrebni sve ove struje.
Svi mi smo imali one autiće na baterije, pa smo iz njih vadili one elektro motore. Ti
uređaji su zahtijevali neko napajanje bilo da je u pitanju 12 V baterije ili strujni kabal. Upravo zbog toga je
i unutar samog kućišta tih 12 V, kako bi se pokretali elektromotori unutar samog sistema. Vjerovatno se
pitate pa gdje su ti elektromotori, pa navest ćemo neke, a to su: hard diskovi (vrši okretanje nekih
ploča - više u dijelu o hard disku), CD ROM - ovi (uzrokuju rotaciju CD -a), svaki aktivni hladnjak
posjeduje na sebi elektromotor koji zahtijeva ovu struju, itd. Slabije vrijednosti 3 i 5 V koriste
elektronski sklopovi, a zanimljivost je - 5 V koji je zadržano zbog kompatibilnosti sa ISA slotom,
pretpostavlja se da ce vremenom i ova vrijednost biti u budućnosti isključena.

Prag tolerancije struje u kućištu

Napojni konektori


Sve novije napojne jedince obezbjeđuju dva tipa naponskih konektora jedan je napojni
konektor koji napaja matičnu ploču i razlikuje se od form faktora (AT/ATX). Drugi tip konektora služi
za napajanje uređaja unutar kućišta kao što su hard disk, cd rom i sl.

ATX glavni naponski konektor


Ovaj naponski konektor se naziva i Molex 39-01-2200, za razliku od AT naponskih konektora,
mogućnost da se pogriješi kod ovih konektora je veoma mala, jer je sad u pitanju jedan konektor koji na
sebi ima plastični dio koji služi za učvršćavanje konektora za matičnu ploču, slično ima i na konektoru na
matičnoj tako da je mogućnost greške pri spajanju svedena na minimum. U tabeli vidimo vrijednosti
napona u ATX kućištima. Naime postoji i 20pinski konektor, međutim 24pinski konektor je standard već duže vrijeme

20+4 pinski ATX glavni konektor za napajanje ploče


ATX12 napojni konektor


ATX12 naponski konektor donosi 2 x 2 četiri pinska +12V napojna konektora, kao što vidimo
na tabeli. Namjena ovog konektora je da se novijim pločama koje imaju povećanu potrebu za
aktivnim hlađenjem obezbijedi dovoljno napajanja, socket ploče 1366,1156,1155, 2011 sa jakim chipsetima zahtijevaju ovo dodatno napajanje.

4 + 4 ATX12v napojno kablo za procesor
Ovo do sada su uglavnom bili konektori koji su napajali matičnu ploču, s druge strane imamo
napajanje koje služi za napajanje drajvova kao što su hard disk, cd rom/dvd rom. To su Molex
konektori
. Kao na slici. Primjećujemo 2 para žica, i to 2 crne, koje predstavljaju nulu ili uzemljenje a sa
druge strane vidimo žuti provodnik (+ 12 V) i crveni (+5 V). U pitanju je (crna i žuta) za elektromotor koji pogoni drajv i (crna i crvena) za elektornske sklopove na uređaju.

Molex konektor
Postoji još jedna specifična vrsta konektora, koja nam služi za napajanje floppy drajva. Stručni
naziv ovog konektora je Berg konektor ili AMP 171822-4 konektor. Međutim Floppy drajv je legacy, baš kao što je to riječ sa CD/DVD.

Floppy konektor
Sljedeća vrsta konektora koja je karakteristična za SATA diskove u pitanju je SATA 15P
konektor. Danas imamo manji broj naponskih jedinica koje koriste ove konektore iz razloga što SATA
diskovi imaju mogućnost dvojnog napajanja i sa molex i sa 15 P konektorom. Danas SATA optički drajvovi
imaju samo priključak za ove SATA 15 pinske konektore.

SATA 15 pin konektor
Na samom kraju tu su napojni kablovi za PCI express kartice u pitanju su 6 ili 8 pinski konektori.

PCI Express napojno kablo
Pokušajmo razjasniti otkuda ovolika raznolikost različitih naponskih konektora. Naime sve je počelo
kada su kasnije neke verzije procesora zahtijevale dodatno 12 V napajanje. To je riješeno dodavanjem
spomenutog ATX 12 napojnog konektora koji je dovodio 12 V na ploču, ta se vrijednost zatim
transformisala pomoću elektronike na matičnoj ploči i dobijale su se vrijednosti od 1,6 do 2,7 V potrebne za
te vrste procesora.
Prvo su neki proizvođači odbijali da ugrade novi konektor nego su na samoj ploči stavljali Molex socket.
Čime se postiglo to da se mogu i dalje koristit stare napojne jedinice koje su sada jedan molexov konektor
spajali direktno na ploču.


Izlaskom nove ATX specifikacije pojavljuje se koja da bi riješila konfuziju koja je nastala definiše novi 6
pinski napojni konektor.

Specifikacije ATX Napojne jedinice


Kada govorimo o form faktorima naponskih jedinica tada imamo nekoliko standarda. Navest ćemo samo
standarde za ATX modele, jer se oni danas češće susreću a to su:
ATX — 20 pin naponski konektor
WTX — 24 pin naponski konektor (prvenstveno za Xeon i Athlon MP procesore)
AMD GES — 24 pin naponski konektor, 8 pin sekundarni konektor (P8 neki dual-procesori )
EPS12V — 24 pin naponski konektor, 8 pin sekundarni konektor, opcionalno 4 pin napojni konektor (Xeon i Opteron) definisano u SSI specifikaciji.
o ATX12V — 20 pin napojni konektor, 4 pin sekundarni konektor, 8 pin napojni konektor (Pentium 4 i Athlon XP i Athlon 64 procesori)
o ATX12V 1.3 — uklanja se zahtijev za −5 voltnim napajanjem. Ovo je bilo korišteno od strane starih ISA slotova.
o ATX12V 2.0 — 20 pin naponski konektor, 4 pin sekundarni naponski konektor (Pentium 4, Core 2 Duo, and Athlon 64 with PCI Express)
o ATX12V 2.1 — 20-pin naponski konektor, ATX12V 4 pin konektor, P8 AUX naponski konektor, Molex i Berg naponski konektor, te opcionalni 6 pinski (koristi se za PCI express kartice, fan monitoring, fan kontrolu, IEEE-1394 izvor napajanja.)
o ATX12V 2.2 — 24-pin napojni konektor, ATX12V 4 pin konektor, Molex, Berg naponski konektor, SATA konektor te opcionalni 6 pinski ili 8 pinski hibridni (koristi se za PCI express kartice, fan monitoring, fan kontrolu, IEEE-1394 izvor napajanja.)

Proračunavanje napojne jedinice

Kada razmišljamo o nabavci napojne jedinice potrebno je paziti da snaga te napojne jedinice bude u stanju da osigura sistemu dovoljno energije za njegov nesmetani rad. Primjer jednog sistema vidimo na slici, a na internetu postoji mnogo power supply kalkulatora koji vam osiguravaju približno
određivanje potreba vašeg sistema.Naravno možete da naslutite kako se značajno potreba za energijom povećava ukolikogovorimo o sistemu koji ima 2 grafičke PCI express kartice koje rade u SLI ili Crossfire modu. Također današnji sistemi su rijetko single core, itd. Potvrdu da je danas sve veća potražnja za sve jačim napojnim jedinicama govori o činjenica da postoje 1000 W i snažnije napojne jedinice.

Neki kalkulatori za računanje potrebne snage napojne jedinice:

http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp

http://www.coolermaster.outervision.com/advance.jsp

Complimentary of wikipedia/fit/google/me.
1# Post editovao Elysium datuma 20.04.14 u 19:20:52
2# Post editovao Elysium datuma 20.04.14 u 19:21:20
3# Post editovao Elysium datuma 20.04.14 u 20:08:33
Offline fusion_
Avatar
HaxXor
Postova: 591

Fina tema, mada bi mozda bilo bolje da si naveo listu nekih napajanja, cijene, znas vec. Neko ko se ne zanima za ovo, a treba mu napajanje, tesko da ce na osnovu ovog donijet odluku koje napajanje uzet  
Post dobio aplauz od Elysium
Gamers.ba
Avatar
Rank 0

Offline rusijabajomoj
Avatar
gamer
Postova: 1885

Svaka tebi čast brate. Vjerujem da je većina ovog iz tvoje glave, valja ovo napisati.
Mada se slažem momkom iznad mene, bilo bi dobro da si stavio neke prijedloge što se tiče kupovine   .

Što kaže Kemo, svaka ti dala a ti ne mog'o !
Post dobio aplauz od Elysium
1# Post editovao rusijabajomoj datuma 20.04.14 u 20:11:19
Offline noreel
Avatar
camper
Postova: 544

Samo sjest i citat tvoje teme, dostva stvari sto znam iz hardware kategorije naucio sam od tebe, daBogda nekad zaradio nesto od ovog!

P.S. Svaka ti dala, a ti ne mogo!
Offline ladyx_509
Avatar
pr0
Postova: 350

Tema je odlična i detaljna, sve je odlično objašnjeno i dobro prezentirano.
Potrudio si se 
ps. Ispravi samo onu malu grešku na koju sam ti skrenula pažnju 
Post dobio aplauz od Elysium
Offline KRYSTAL
Avatar
camper
Postova: 3260

Odlična tema, dosta slika i odličnih pojašnjenja pojmova.

Svaka čast na odvojenom vremenu i trudu da članovima razjasniš neke stvari.

Moja tema od prije cca 2 godine, vezana za napajanja:

Napajanja - Ultimate Guide

Ima još dosta slika koje su preostale u temi tako da je i dalje vrlo korisna. 

Lp
Post dobio aplauz od Elysium
Offline Elcesum
Avatar
luck0r
Postova: 1295

Daj mi aplauz jer sam ja počeo prvi priču o napajanju na PM  
Offline arman10
Avatar
luck0r
Postova: 1073

Opet ti pocinjes sa svojim temama.Svaka čast,nastavio si sa pisanjem korisnih tema.Valjda će biti od koristi novim u svijetu hardwera
Offline biggiepk
Avatar
pr0
Postova: 4833

Jednostavno uživam čitati tvoje teme/postove  
Offline Imer
Avatar
nap
Postova: 1401

Bilo bi zaista lijepo, kao sto je momak iznad napomenuo da si dodao i neke primjere napajanja koja se mogu kupiti danas i da se to vodi kao primjer sta trebamo kupiti.
Dosta ovog gradiva sam vec znao i lijepo se bilo potsjetiti.
Zbog toga ti zahvaljujem na tome.
Koristim HP-ovo kuciste i samim tim napajanje koje je na njemu.

Slike su sa google, al je isto kao kod mene.

Kuciste je ogromno, a zanimljiva stvar je da ima jos vece od ovog.  Hp mašina  
Post dobio aplauz od Elysium
Offline Sasa_Intercepto
Avatar
nap
Postova: 22

Da li moze neko da mi kaze da li da uzmem ovo kuciste
Racunar ce biti od oko 2000 km, pa kontam da sto vise ustedim a da uzmem bolje komponente.
Offline Alamar
Avatar
nap
Postova: 336

Sasa_Interceptor je napisao/la:
Da li moze neko da mi kaze da li da uzmem ovo kuciste
Racunar ce biti od oko 2000 km, pa kontam da sto vise ustedim a da uzmem bolje komponente.
Kućište ne igra baš toliku ulogu. Važno je imati prednji vent. Zadnji iza coolera, i gornji(opcionalni). A dodatni vent već imaš na napojnoj. Nisi naveo ime tog kućišta, ne mogu pogađati.
Offline Sasa_Intercepto
Avatar
nap
Postova: 22

Alamar je napisao/la:
Kućište ne igra baš toliku ulogu. Važno je imati prednji vent. Zadnji iza coolera, i gornji(opcionalni). A dodatni vent već imaš na napojnoj. Nisi naveo ime tog kućišta, ne mogu pogađati.
Akyga AKY309BK
Offline edviiN
Avatar
nap
Postova: 4

Neko mi mozze pomoc?
http://prntscr.com/456mp7
Sta je to sta sam oznacio i jeli dovoljno ima otvora za hladjenje?Kako vam se cini kuciste?
Offline rusijabajomoj
Avatar
gamer
Postova: 1885

@edviiN

Donje su ladice za HDD i SSD, gore stavljas optiku, čitače karticai slično. Kuciste je osnovno neko, mada ako ćeš koristiti to napajanje znaj da je to srot. Preporucujem da uzmes kvalitetnije napajanje, kućište može proći  
Post dobio aplauz od Elysium
1# Post editovao rusijabajomoj datuma 22.07.14 u 16:14:05
2# Post editovao rusijabajomoj datuma 22.07.14 u 16:15:20
Offline playstation3
Avatar
nap
Postova: 55

Moze mi li neko preporuciti kuciste za 200 km sa pik.ba??
Offline GejmerBaka10
Avatar
nap
Postova: 15

hmm, a kako onda sa UPS napajanjem? Gdje kupiti? Izolite preporuku za kupnju UPS napajanja
1# Post editovao GejmerBaka10 datuma 27.04.15 u 14:29:44
Na vrh
Odgovori